dr hab. n. med. Marcin Ziółkowski, prof. UMK
www.dobrypsychiatra.com - 2013
Potrzebujesz wsparcia
dla siebie lub Twoich
bliskich?

Pozwól sobie pomóc
i skontaktuj się
ze mną...
Leczenie zaburzeń psychicznych, w tym: 

  • depresji i zaburzeń nastroju, 
  • lęku i zaburzeń lękowych, 
  • uzależnienia od alkoholu,
  • uzależnienia od innych substancji psychoaktywnych, 
  • uzależnień behawioralnych  – Internet, gry komputerowe,
  • zaburzeń psychicznych o podłożu organicznym.

dr hab. n. med. Marcin Ziółkowski, prof. UMK